Eén jaar Duurzaam Doen

25 apr 2019

Duurzaam Doen

Eén jaar Duurzaam Doen

Eén jaar na de ondertekening van het manifest Duurzaam Doen door negen reformatorische scholen, is de balans opgemaakt.

In het kort nog even de doelen:

  • Verder invoeren van afvalscheiding, verminderen van de hoeveelheid papier
  • Verkleinen van de energie-afhankelijkheid
  • Bevorderen van minder vervoersbewegingen
  • Curriculum: Bevorderen bewustwording van duurzaamheid
  • Bevorderen participatie van leerlingen/studenten op gebied duurzaamheid
  • Scholen werken zelf doelen uit en bewaken deze

 

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er de meeste vestigingen heel wat energiebeperkende maatregelen zijn c.q. worden genomen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen, isolerend glas en led-verlichting. Ook het apart scheiden van plastic is ingevoerd op diverse locaties, andere vestigingen zijn hierover in gesprek. Plastic koffiebekers worden veelvuldig vervangen door papieren bekers.

 

Aandachtspunten zijn er ook, zo heeft een aantal scholen nog geen duurzaamheidsbeleid geformuleerd en kan het betrekken van leerlingen ook verbeteren. In de gebieden voedsel en vervoer valt nog veel winst te behalen.

 

Na een jaar kan geconcludeerd worden dat Duurzaam Doen zich steeds meer ontwikkelt binnen de scholen.


205