Gedragsborden Calvijn College voor schoner Krabbendijke

18 apr 2019

Krabbendieke.jpg

Gedragsborden Calvijn College voor schoner Krabbendijke

Burgemeester Van Egmond van Reimerswaal onthulde dinsdag in Krabbendijke ”gedragsborden”. Die wijzen inwoners erop dat zwerfafval niet in het dorp thuishoort. Scholieren van het Calvijn College hadden ze ontworpen.

De onthulling was de afsluiting en tegelijk een nieuw begin van een project op de school in Krabbendijke. Daarin bezinnen leerlingen zich op het probleem van het zwerfafval. Ze mochten een ontwerp maken voor een zogeheten gedragsbord. Dat moest een pakkende slogan bevatten die mensen oproept hun leefomgeving schoon te houden.

Van een viertal ontwerpen zijn uiteindelijk vier echte borden gemaakt die worden neergezet op plekken in Krabbendijke waar veel jeugd komt. De ontwerpers van de locatie Appelstraat van het Calvijn College toonden die dinsdag vol trots bij de muziektent, waar de onthulling was.

Chipszakken en colablikjes

Enkele jaren geleden kreeg de school signalen dat ook scholieren van de locaties Appelstraat en Kerkpolder van het Calvijn College in Krabbendijke lege chipszakken en colablikjes in het dorp lieten slingeren.

De school pakte het thema zwerfafval op school op. Docenten en leerlingen deden dat, samen met de dorpsraad, de gemeente Reimerswaal, jongerenwerkers en plaatselijke winkeliers. De Rabobank stelde geld beschikbaar voor de ontwikkeling en het onderhoud van de borden.

De projectgroep zette een corveerooster op. Iedere schooldag trekt een groep leerlingen van een van beide schoollocaties, gewapend met papierprikkers, door het dorp om zwerfafval op te ruimen. Na afloop krijgen ze altijd wat lekkers bij de plaatselijke super waar ze zich moeten aan- en afmelden, wat een prima stimulans blijkt.

Docent Erik Guiljam benadrukt dat het samen optrekken belangrijk was in het bezinningsproces. "Hoe meer mensen je deelgenoot maakt van je zorgen over zwerfafval, des te meer mensen denken er over na”, vertelde hij.

Bijbelse opdracht

Bij de presentatie van de borden dinsdag onderstreepte Guiljam dat het schoolproject zijn fundament heeft bij wat er in de Bijbel staat. God gaf de mens opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. „Het zijn waarden die wij belijden, maar die we ook buiten school moeten uitdragen”, stelde de docent. „We moeten op een goede manier met de aarde omgaan en we moeten dat samen doen.”

Leerlinge Anne Myrthe had dat goed begrepen. Aan het eind van de presentatie vroeg ze haar docenten om bij elke dagopening een praktische vertaalslag te geven van dit gebod van de Heere.

Guiljam zei blij te zijn met de resultaten van het project. Scholieren en docenten worden zich bewuster van hun verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. Hij vergeleek de leerlingen zelfs met de watergeuzen die in 1572 Den Briel innamen. "Jullie hebben laten zien dat jullie ook buiten je eigen leefomgeving je verantwoordelijkheid nemen.”

Foto: Burgemeester Van Egmond van Reimerswaal onthulde dinsdag ”gedragsborden” van leerlingen die het Calvijn College in Krabbendijke ontwierpen. beeld Van Scheyen Fotografie

Bron: RD


205