Grootse duurzaamheidschallenge op komst

18 apr 2019

Duurzaamheids challenge scholen.jpg

Grootse duurzaamheidschallenge op komst

Negen reformatorische scholen slaan hun handen ineen. Er komt een duurzaamheidwedstrijd waaraan alle refoscholieren en -studenten kunnen meedoen. In maart 2020 staat de finale van de challenge gepland. „Het moet groots worden. En het beste idee krijgt een startbudget.”

Bijna een jaar geleden zetten de zeven reformatorische middelbare scholen, het Hoornbeeck College en Driestar Hogeschool de schouders eronder. Ze wilden invulling geven aan Bijbels rentmeesterschap en ondertekenden daarom het manifest Duurzaam Doen.

Sinds een halfjaar trekt Gerard Klerk als projectleider de kar van het initiatief Duurzaam Doen vanuit de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Als voorzitter van een netwerkgroep waarin van elke school iemand zitting heeft, wil Klerk de scholen verbinden en inspireren. Hij moet de aanjager van ideeën en kennisuitwisseling tussen de scholen zijn.

Wat valt u op aan wat de scholen hebben gedaan?

"Ik denk dat in de gereformeerde gezindte breed het beeld bestond dat de scholen nog niet zoveel deden rond duurzaamheid. Dat blijkt juist wel het geval. Ze plaatsten zonnepanelen, verminderden het papiergebruik, plaatsten laadpalen en nog veel meer. Een punt van aandacht is de participatie van leerlingen. Dat kan beter, hoewel daarin stappen worden gezet. Het komende schooljaar wordt een duurzaamheidschallenge georganiseerd.”

Een duurzaamheidschallenge voor scholieren?

"Alle leerlingen van de negen scholen gaan meedoen. De uitdaging is om een duurzaam idee te verzinnen rond bijvoorbeeld vervoer, afval of energie. Elk van de scholen zal uiteindelijk een team afvaardigen naar een gezamenlijk duurzaamheidssymposium in maart 2020. Daar zullen de teams met de beste ideeën met elkaar strijden. Leerlingen doen een pitch voor een jury. Het beste idee krijgt een startbudget om het eigen plan uit te voeren.”

Wat staat er nog meer op de rol?

"Woord en Daad hoopt op diverse scholen gastlessen te geven over welk effect ons gedrag heeft op het leven van inwoners van derdewereldlanden. Als je een luxe telefoon koopt, moet je je bewust zijn dat de grondstoffen ervoor onder soms erbarmelijke omstandigheden zijn gedolven ergens anders in de wereld.
Verder hopen we in het najaar eenmalig het Duurzaam Doen magazine uit te brengen. Hierin komen inspirerende verhalen over duurzame acties op scholen. Maar er is ook plek voor bedrijven uit de achterban die ideeën hebben voor de scholen.”

Duurzaam Doen richt zich nu op de middelbare scholen. Volgt er verbreding naar het basisonderwijs?

"Daar zijn we precies mee bezig. In het bestuurdersoverleg van het primair onderwijs ligt deze week een notitie op tafel om te verkennen hoe het initiatief kan worden vertaald naar de reformatorische basisscholen. Feit is: het primair onderwijs ligt meer versnipperd. Je krijgt te maken met zeker 110 besturen. Die zijn lastiger te mobiliseren dan de negen van het hogere onderwijs. Hoewel ook dat een uitdaging blijft. Tegelijk bieden basisscholen waarschijnlijk meer potentieel als het gaat om duurzame maatregelen, gezien het aantal schoolgebouwen.”

Wanneer is het ‘gedaan’ met Duurzaam Doen?

"Verduurzaming is nooit af. Sowieso gaat de technische ontwikkeling altijd door. Daarnaast blijft het gedrag van de consument een aandachtspunt. Ik geloof dat de beste vorm van duurzaamheid consuminderen is. Dat geeft genoeg uitdagingen in onze gezindte. Met de uitwisseling van ideeën binnen de netwerkgroep gaan we voorlopig door. En als de challenge een succes wordt, vraagt dat natuurlijk om een vervolg.”

Fotografie: Sjaak Verboom

Bron: RD


205