Persbericht 'Duurzaam Doen!'

‘Duurzaam Doen’ wil beweging binnen reformatorische gezindte in gang zetten

AMERSFOORT– Met de beweging ‘Duurzaam Doen!’ wil het Hoornbeeck College bewustwording op het gebied van duurzaamheid op gang brengen binnen de reformatorische gezindte en met name in het onderwijs. Op D.V. 18 april wordt in Amersfoort een groot congres georganiseerd.

Onze samenleving vraagt steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De reformatorische gezindte heeft een achterstand op dit terrein. Voor de samenleving –en voor het onderwijs in het bijzonder– is duurzaamheid een zoektocht. Drs. W. de Potter, voorzitter van het College van Bestuur, wil een beweging in gang zetten. “We willen de bewustwording van duurzaamheid in het reformatorisch onderwijs vergroten. Het zou prachtig zijn als we onze Bijbelse verantwoordelijkheid voor de schepping steeds meer gaan verstaan. En dan niet alleen denken, maar vooral doen.”

Het Hoornbeeck werkt nauw samen met partnerscholen, bedrijven, instellingen en betrokken particulieren die bereid zijn om de duurzaamheidsagenda te ondersteunen. De Potter: “Het innovatieve bedrijfsleven wil hun kennis op het gebied van duurzaamheid graag delen met het onderwijs. Als jongeren worden opgeleid met bewustwording van duurzaamheid en daar actief mee bezig zijn, komt dat ook ten goede aan de bedrijven en instellingen.”

De beweging ‘Duurzaam Doen!’ wordt elke week actief ondersteund met nieuwe video’s en teksten via sociale media. Op D.V. 18 april 2018 wordt in Amersfoort het congres ‘Duurzaam Doen’ georganiseerd. Sprekers zijn o.a. weerman Reinier van de Berg en ds. W. Visscher. Verder zijn er workshops en een debat met Tweede-Kamerleden. Het belangrijkste onderdeel van het congres: reformatorische scholen ondertekenen een manifest waarmee ze hun commitment uitspreken. Ook particulieren zijn van harte welkom om betrokken te raken bij de beweging ‘Duurzaam Doen’. Zij kunnen ook een manifest ondertekenen en dat invullen op hun eigen wijze.

Na het congres zal het Hoornbeeck College, samen met betrokkenen, de beweging verder handen en voeten geven.

Het Hoornbeeck College heeft locaties in Rotterdam, Gouda, Goes, Amersfoort, Apeldoorn en Kampen. Daarnaast zijn er nog dependances in Gorinchem en Hoevelaken. Landelijk studeren er ongeveer 6.500 studenten die christelijk onderwijs volgen in de richtingen Zorg & Welzijn, Techniek, Dienstverlening en Economie.

__

196